2 days ago

Jai Sitaram Seva

Happy mothers day!
Bapasitaram!26/03/2017 Batuk bhojan for www.jaisitaramseva.com for mothers day occasion. Bapasitaram!
... See MoreSee Less

Happy mothers day! 
Bapasitaram!

4 days ago

Jai Sitaram Seva

27/03/2017 (20:00-22:00) Bhajan booked by the Seth family, for late family member, in Kingsbury, London. ... See MoreSee Less

5 days ago

Jai Sitaram Seva

26/03/2017 (16:00 - 18:00) Bhajan/Prathna booked by Lachhani family for late family member, at Shri Sanatan Hindu Mandir, Wembley. ... See MoreSee Less

5 days ago

Jai Sitaram Seva

25/03/2017 (19:30 - 22:30) Bhajan booked by Mohanbhai for late wife (thithi) Wembley. ... See MoreSee Less

5 days ago

Jai Sitaram Seva

25/03/2017 (16:30 - 18:30) Bhajan booked by Harishbhai Pandya for late mother (thithi) in Wembley. ... See MoreSee Less